Wojciech Ziembiński

          ur. 22 marca 1925 w Gniewie
          zm. 13 stycznia 2001 w Warszawie

          jeden z czołowych działaczy niepodległościowych w PRL

 

 

Nie sposób wyliczyć inicjatyw, w które zaangażowany był Wojciech Ziembiński. Od lat pięćdziesiątych uczestniczył w niemal wszystkich przedsięwzięciach związanych z walką o niepodległość i jej upamiętnieniem. Setki razy niestrudzenie organizował obchody świąt państwowych i rocznicowe msze święte. Był gorącym entuzjastą idei Józefa Piłsudskiego, z tego powodu jego przyjaciele nazywali go "Kasztanką" - czyli imieniem ukochanej klaczy marszałka. Jego aktywność przekraczała granice politycznych podziałów w antykomunistycznej opozycji. Był człowiekiem niezwykle odważnym. Wiosną 1953 r. został zwolniony z "Czytelnika" za odmowę oddania czci zmarłemu właśnie Stalinowi. Jesienią odszedł z PAX-owskiego "Słowa Powszechnego", bo gazeta nie protestowała przeciw aresztowaniu prymasa Wyszyńskiego. W 1968 r. został zwolniony z "Interpressu" za publiczną odmowę poparcia marcowej polityki Władysława Gomułki. Działał w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w Klubach Inteligencji Katolickiej, w Klubie Krzywego Koła, w 1976 roku był jednym z organizatorów Komitetu Obrony Robotników, ale już pół roku później przyłączył się do "prawicowej alternatywy" dla KOR - Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Gdy w 1981 roku podczas I Zjazdu "Solidarności" działacze KOR zakładali Kluby Samorządnej Rzeczypospolitej, on tworzył Kluby Służby Niepodległości, które w 1989 roku odrodziły się jako Stronnictwo Wierności Rzeczypospolitej. Do ostatnich lat życia, podpisując setki listów, apeli, wniosków do władz, podpisywał się właśnie jako przywódca SWN-KSN. W 1988 roku w Paryżu współtworzył Kongres Narodów Europy Środkowej i Wschodniej, mający stać się w przyszłości urzeczywistnieniem piłsudczykowskiej koncepcji międzymorza. Sprzeciwiał się porozumieniom Okrągłego Stołu i grubej kresce. W nowej Polsce uczestniczył w polityce jedynie sporadycznie, wycofywał się natychmiast, gdy zamiast walki o utrwalenie niepodległości zauważał rozgrywki personalne i niejasne interesy. Przez dwa lata był członkiem Ruchu Odbudowy Polski, współtworzył od 1993 roku Obywatelski Projekt Konstytucji, a w 1999 roku stanął na czele komitetu założycielskiego międzynarodowego trybunału do osądzenia komunizmu. Był też jednym z inicjatorów postawienia w Warszawie pomnika Pomordowanych na Wschodzie. M.D.Z.
Od nas Czym się zajmujemy Planowanie przyszłości Wspomnienia Kontakt
Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.