Michał Kulesza

          ur. 15 czerwca 1948 r.
          zm. 13 stycznia 2013 r

 


 

Prawnik, profesor UW

Michał Kulesza urodził się 15 czerwca 1948 roku. W 1969 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie też zdobył tytuł doktora oraz profesora nadzwyczajnego. W latach 1991-92 był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UW. Znawca zagadnień prawa administracyjnego i administracji publicznej, autor ponad 150 publikacji naukowych.

Od lat 80. zaangażowany czynnie w prace na rzecz odtworzenia samorządu terytorialnego i przebudowy ustroju administracyjnego Polski. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w grupie ds. samorządu terytorialnego.

Doradca premiera i prezydenta ds. samorządu

Po przemianach roku 1989 współtworzył reformę samorządową Polski. Przygotowywał m.in. ustawę o samorządzie gminnym z 1990 r. oraz wiele późniejszych projektów, programów i ustaw z zakresu administracji publicznej. Był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów; podsekretarzem stanu w rządzie Hanny Suchockiej i sekretarz stanu w rządzie Jerzego Buzka. Odpowiadał za przygotowanie drugiego etapu reformy administracyjnej.

W 1988 roku współtworzył Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, kierując tam Zespołem Studiów i Analiz.

Założyciel i pierwszy redaktor naczelny tygodnika "Wspólnota", twórca i redaktor naczelny miesięcznika "Samorząd Terytorialny". W latach 2001-2004 prezes Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Doradca Związku Miast Polskich, ekspert Rady Europy. Od 2009 r. partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Od października 2010 roku był doradcą społecznym prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. samorządu.

Za pracę na rzecz odbudowy w Polsce demokracji lokalnej był wielokrotnie uhonorowany przez wszystkie ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego oraz odznaczony został przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W latach 1997-1997 był sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera. W 2004 roku uczestniczył w zakładaniu Partii Centrum

Od nas Czym się zajmujemy Planowanie przyszłości Wspomnienia Kontakt
Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.